Γεννάδιος μοναχός

Image

Τοπικός άγιος της Κύπρου, άγνωστος στους Κυπρίους χρονογράφους και συναξαριστές. Η μνήμη του γιορτάζεται από την Κυπριακή Εκκλησία στις 19 Μαΐου. Ήταν ένας από τους 13 μοναχούς της Καντάρας οι οποίοι βρήκαν μαρτυρικό θάνατο από τους Λατίνους στις 19.5.1231.

 

-> Καντάρας μοναχοί