Λεόντιος Α' επίσκοπος Κιτίου

 Λεόντιος Α΄: Επίσκοπος Κιτίου, που έφερε και τον τίτλο του επισκόπου Λεμεσού, κατά και περί το 1633. Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς ανήλθε στον θρόνο της επισκοπής Κιτίου, ούτε και μέχρι πότε ακριβώς παρέμεινε. Ο προκάτοχός του, πάντως, επίσκοπος Ιάκωβος* (που αναφέρεται ως επίσκοπος Λεμεσού), μνημονεύεται σε πατριαρχικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι κατείχε τον θρόνο κατά το 1609. Ο δε διάδοχός του, επίσκοπος Γεράσιμος* (που έφερε τον τίτλο του Λεμεσού και Αμαθούντος), μαρτυρείται ότι κατείχε τον θρόνο κατά το 1668.

 

Ο επίσκοπος Λεόντιος κατείχε τον θρόνο Κιτίου τουλάχιστον από το 1630. Κατά τον χρόνο αυτό ελύθη μια διαφορά μεταξύ του πατριαρχείου Αλεξανδρείας και της μητροπόλεως Κιτίου - Λεμεσού που αφορούσε την κυριότητα του μοναστηριού της Παναγίας Αμασγού* κοντά στο χωριό Μονάγρι (επαρχία Λεμεσού). Ο επίσκοπος Λεόντιος και τρεις λαϊκοί παράγοντες της Λεμεσού, ο κυρ Τζαν Φίλιππος, ο κυρ Λοΐζος και ο κυρ Αντζουλής, παραχώρησαν το μοναστήρι της Παναγίας Αμασγού στο πατριαρχείο Αλεξανδρείας. Ο πατριάρχης Γεράσιμος το επέστρεψε όμως στην επισκοπή Κιτίου - Λεμεσού δυο χρόνια αργότερα, επειδή οικονομικά ήταν ασύμφορη για το πατριαρχείο η διαχείρισή του.