Κιγάλας Ιλαρίων

Image

Μέλος της γνωστής κυπριακής οικογένειας Κιγάλα, γιος του Ματθαίου Κιγάλα κι αδελφός του Δημητρίου Κιγάλα και του Ιωάννη Κιγάλα. Φωτεινή μορφή του 17ου αιώνα, ο Ιλαρίων Κιγάλας διετέλεσε αρχιεπίσκοπος Κύπρου από το 1674 μέχρι το 1679. Βλέπε γι' αυτόν εκτενή αναφορά στο λήμμα Ιλαρίων Κιγάλας.