Διονύσιος επίσκοπος Κιτίου

Image

Επίσκοπος κατά τη δεύτερη δεκαετία του 18ου αι. (1725 - 1726 ). Είναι γνωστός από τέσσερις επιστολές του Κυπρίου πατριάρχη Αντιοχείας Σιλβέστρου(1724-1766) προς αυτόν, από τις οποίες συμπεραίνεται η λογιότητα του παραλήπτη. Ο Διονύσιος αλληλογραφούσε συχνά με τον ικανότατο εκείνο πατριάρχη που καταπολέμησε την λατινική προπαγάνδα. Στις δημοσιευμένες επιστολές του προς τον Διονύσιο ο Σίλβεστρος ζητεί από αυτόν να του στείλει Κυπρίους νέους για εκπαίδευση στην Ελληνική Σχολή που είχε ιδρυθεί στο Χαλέπι.

Ο όρος "προπαγάνδα" εμφανίζεται για πρώτη φορά στις 22 Ιουνίου1662 στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου ΙΕ’ για τη διάδοση της πίστεως (De Propagande Fide- Επιτροπή για την Προώθηση της Πίστης. Η λέξη προπαγάνδα παράγεται απο το λατινικό ρήμα propagare που σημαίνει διαδίδω.) Ο Πάπας Γρηγόριος ΙΕ΄ ίδρυσε μια επιτροπή που αποτελούνταν από 13 καρδινάλιους, 2 αρχιεπισκόπους και ένα γραμματέα, για να επιβλέπει τους ιεραποστόλους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Το ονόμασε Κονγκρεγκάτιο ντε Προπαγκάντα Φίντε- το Τάγμα της Προπαγάνδας της Πίστης—ή, για λόγους συντομίας, Προπαγκάντα.