Αθανάσιος Κύκκου

Αντιγραφέας χειρογράφων του 18ου- 19ου αιώνα (βλ. Μουσικός Κώδικας Κύκκου 39). Είχε υπηρετήσει κι ως ιεροδιάκονος του επισκόπου Κιτίου Χρυσάνθου Α'  (1797 - 1810) Κυκκώτου, ο οποίος πέθανε στις 23  Μαϊου 1812.