Γαβριήλ Γ

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1702- 1707), ο οποίος αναμείχθηκε και στα εκκλησιαστικά ζητήματα της Κύπρου. Γεννήθηκε στη Σμύρνη από γονείς που κατάγονταν από το νησί Άνδρος, και διακρινόταν για την παιδεία και την ευσέβειά του.

 

Το 1705 ο πατριάρχης Γαβριήλ Γ' προήδρευσε στην Κωνσταντινούπολη κανονικής συνόδου η οποία δίκασε και καθαίρεσε τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γερμανό Β'. Ο τελευταίος αντιμετώπιζε σοβαρές κατηγορίες για καταχρήσεις, αρπακτικότητα και άλλες παρανομίες. Διάδοχος του Γερμανού Β' εξελέγη ο αρχιεπίσκοπος Αθανάσιος Β'. Όταν όμως ο νέος αρχιεπίσκοπος Κύπρου πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να μετάσχει στην εκλογή νέου πατριάρχη Ιεροσολύμων, στις αρχές του 1707, ο καθαιρεμένος προκάτοχός του Γερμανός επωφελήθηκε από την απουσία του και χειροτόνησε ο ίδιος άλλο «αρχιεπίσκοπο», κάποιον παπά Ιάκωβο, τον οποίο ανάγκασε να διαζευχθεί και την σύζυγό του προκειμένου να αναλάβει το ύψιστο αξίωμα της Κυπριακής Εκκλησίας! Μετά την εξέλιξη αυτή, ο πατριάρχης Γαβριήλ Γ' αναγκάστηκε να επέμβει ξανά και η σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπό την προεδρία του, κήρυξε έκπτωτο τον παπά Ιάκωβο. Ωστόσο η ανωμαλία στην Εκκλησία της Κύπρου συνεχίστηκε για κάποιο διάστημα ακόμη, αφού ο παπά Ιάκωβος εξακολούθησε να κατέχει τον αρχιεπισκοπικό θρόνο, ενώ ο Αθανάσιος δεν φαίνεται να επέστρεψε στην Κύπρο.