«Απόστολος Βαρνάβας»

Image

Εκκλησιαστικό περιοδικό, επίσημο όργανο της Εκκλησίας της Κύπρου. Η ζωή του περιοδικού χωρίζεται σε τρεις περιόδους:

 

α) Από την πρώτη του έκδοση, στις 10 Ιουλίου 1918, μέχρι και το τεύχος αρ. 130 στις 31  Ιανουαρίου 1924, οπότε διέκοψε την έκδοσή του. Κατά το διάστημα αυτό το περιοδικό εκδιδόταν κάθε 15 μέρες, διευθυντής του δε ήταν ο καθηγητής Ιωάννης Παπαπορφυρίου.

 

β) Την 1η Ιανουαρίου 1929, το περιοδικό επανεκδόθηκε και συνέχισε μέχρι τον Ιούνιο του 1936, οπότε διεκόπη ξανά η έκδοσή του. Κατά τη δεύτερη αυτή περίοδο εξεδόθησαν συνολικά 238 τεύχη, διευθυντές του δε υπήρξαν ο αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ιερείδης, ο καθηγητής Σπυρίδων Ι. Σπυριδάκις, ο αρχιμανδρίτης Ιππόλυτος Μιχαηλίδης και ο ιεροδιάκονος Παρθένιος Κυρμίτσης. Από το 1929 μέχρι το 1931 το περιοδικό ήταν εβδομαδιαίο και διανεμόταν δωρεάν. Από το 1932 έγινε δεκαπενθήμερο, δεχόταν δε συνδρομές από 6 σελίνια στο εσωτερικό και 10 σελίνια εκτός Κύπρου. Το 1936 το περιοδικό μετετράπη σε μηνιαίο.

 

γ) Η τρίτη περίοδος ζωής του περιοδικού αρχίζει τον Δεκέμβριο του 1939 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με διάφορες κατά καιρούς ανωμαλίες στην έκδοση και κυκλοφορία του εξαιτίας των οξυμένων κυρίως πολιτικών γεγονότων που συνέβησαν κατά καιρούς. Διευθυντές του περιοδικού κατά την τρίτη αυτή περίοδο διετέλεσαν ο αρχιμανδρίτης Ιππόλυτος Μιχαηλίδης, ο μητροπολίτης Πάφου Λεόντιος, ξανά ο αρχιμανδρίτης Ιππόλυτος και, από το 1960 ανέλαβε τη διεύθυνσή του ο διευθυντής του αρχιεπισκοπικού γραφείου Ανδρέας Ν. Μιτσίδης.

 

Στο περιοδικό δημοσιεύονται τα επίσημα έγγραφα της Εκκλησίας της Κύπρου και διάφορα σχετικά χρονικά, καθώς επίσης μελέτες και άρθρα που αποσκοπούν στη θρησκευτική και ηθική διδασκαλία του Ορθόδοξου λαού της Κύπρου.