Θωμάς αρχιεπίσκοπος

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κατά τον 8ο μ.Χ. αιώνα, ο υπ’ αριθμόν 25 στον κατάλογο των Ορθοδόξων αρχιεπισκόπων Κύπρου της ΜΚΕ. Η μόνη υφιστάμενη μαρτυρία γι’ αυτόν, είναι σωζόμενη σφραγίδα του που βρέθηκε και χρονολογήθηκε στον 8ο μ.Χ. αιώνα.