Αρίστων άγιος

Image

Αναφέρεται από τον άγιο Νεόφυτο τον «Έγκλειστο στο Ἐγκώμιον εἰς τόν βίον καί εἰς τά θαύματα τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀρκαδίου ἐπισκόπου πόλεως Ἀρσινόης», όπου ο άγιος Νεόφυτος σημειώνει: Ἀρίστων ὁ περιβόητος κατά δαιμόνων ἂριστος ἀριστεύς. Αν και αγνοείται από τους συναξαριστές, συγκαταλέγεται μεταξύ των Κυπρίων αγίων και φέρεται ότι υπηρέτησε κι ως επίσκοπος Αρσινόης (Πόλης Χρυσοχούς).