Μαρία αγία

Image

Αγία που απαριθμείται μεταξύ των αγίων της Κύπρου. Αναφέρεται ως αδελφή του κυπριακής καταγωγής αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτή της Εκκλησίας της Κύπρου, και μητέρα του ευαγγελιστή Μάρκου. Από τους Κυπρίους χρονογράφους περιλαμβάνεται μεταξύ των αγίων της Κύπρου. Ωστόσο ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός (Ἱστορία Χρονολογική..., 1788, σ. 352), γράφει τα ακόλουθα:

 

... Ἡ  ἁγία Μαρία μήτηρ Ἰωάννου, τοῦ μετονομασθέντος Μάρκου, ἦτον θυγάτηρ Ἀριστοβούλου ἀδελφοῦ τοῦ  ἀποστόλου Βαρνάβα˙ δι’ αὐτήν τήν ἀγίαν ἀναφέρει ὁ  ἂγιος Λουκᾶς, Πράξ. Ἀποστ. κεφ. ιβ΄. Ἐορτάζεται Ἰουνίου κθ΄. Κλήμης ὁ  Ἀλεξανδρεύς... γράφει, πῶς ἡ  ἀγία ἐμαρτύρηαεν ἒτι ζῶντος τοῦ  ἀποστόλου Πέτρου...

 

Εάν ήταν κόρη του Αριστοβούλου, τότε θα πρέπει να ήταν ανεψιά και όχι αδελφή του αποστόλου Βαρνάβα. Από την αναφορά στις Πράξεις προκύπτει ότι η Μαρία ζούσε στα Ιεροσόλυμα όπου το σπίτι της ήταν χώρος συγκεντρώσεως των πρώτων Χριστιανών. Δεν είναι σαφής όμως η σχέση της προς την Κύπρο. Εάν ήταν, πράγματι, αδελφή του αποστόλου Βαρνάβα, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι και αυτής η καταγωγή ήταν κυπριακή (από Εβραίους που ζούσαν στην Κύπρο).

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια