Παύλος επίσκοπος

Κατά τον Le Quien, ήταν επίσκοπος των Ιακωβιτών κατά το πρώτο μισό του 7ου μ.Χ. αιώνα, που άσκησε επισκοπική δικαιοδοσία και στην Κύπρο.