Βουκελλάρος Μανουήλ Αγιοστεφανίτης

Ιερέας, αντιγραφέας χειρογράφων στην Κύπρο κατά τα μέσα του 12ου μ.Χ. αιώνα, επί αρχιεπισκοπείας του Ιωάννη Β' του Κρητικού (1152-1174). Ανάμεσα στα χειρόγραφα που αντέγραψε περιλαμβάνονται ο Βατικανός Βαρβερινός Ἑλληνικός Κῶδιξ, 449 (Τετραευαγγέλιον), που τον συμπλήρωσε στις 13 Μαϊου 1153, και το Εὐαγγέλιον Η.Ρ. Κraus Νέας Υόρκης, που το συμπλήρωσε το 1156 και περιλαμβάνει έμμετρο ποιητικό αφιέρωμα στον Ιωάννη Κρητικό (f341).

 

Η γραφή του Μανουήλ θεωρείται χαρακτηριστική ενός καλλιτεχνικού και πνευματικού ρεύματος της Κύπρου και της Παλαιστίνης κατά τον 12ο αιώνα. Χρησιμοποιεί βαθύ μαύρο μελάνι κι έχει σταθερότητα και ποικιλία μορφών και συνδέσεων των γραμμάτων μεταξύ τους.