Γεράσιμος

Κυκκώτης ιερομόναχος του 18ου αιώνα. Το 1728 αντέγραψε τον νομοκάνονα του Ματθαίου Βλάσταρη σε κώδικα που φυλάσσεται σήμερα στη βιβλιοθήκη της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδας (κώδικας υπ’ αριθμόν 258).

           

Ο Γεράσιμος ήταν επίσης κάτοχος ακόμη ενός νομοκάνονα, εκείνου του Μανουήλ Μαλαξού, στον οποίο παρενέβαλε εννέα προσευχές. Ο κώδικας αυτός διαφυλάχθηκε στο Αρχείο της Μονής Κύκκου (υπ’ αριθμόν 2).