Ακάκιος

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (472-488), επί του οποίου η Εκκλησία της Κύπρου έλαβε από τον αυτοκράτορα Ζήνωνα κατά το 488 επικύρωση του αυτοκέφαλου της και την ανεξαρτησία της από το θρόνο Αντιοχείας, όταν ο αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίας Ανθέμιος, δώρησε στον Ζήνωνα το χειρόγραφο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ιδιόγραφο του αποστόλου Βαρνάβα, που είχε βρεθεί λίγο πριν στον τάφο του τελευταίου. Η στάση του Ακακίου στη σύνοδο που συγκλήθηκε με εντολή του Ζήνωνος προς συζήτηση του θέματος πρέπει να ήταν αποφασιστική, αν και δεν μνημονεύεται στις πηγές, για τη λήψη ευνοϊκής για τους Κυπρίους απόφασης.