Δημητριανός επίσκοπος

Αναφέρεται από τον Λεόντιο Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 32), ως επίσκοπος Ταμασσού που συγκαταλέγεται μεταξύ των αγίων της Κύπρου: ...εἰς τήν Ταμασίαν, εἰς τά Πέρα, ὁ  ἃγιος Βασίλειος ἐπίσκοπος καί ὁ  ἃγιος Δημητριανός ἐπίσκοπος... 

 

Αγνοείται από τους συναξαριστές. Ωστόσο στο χωριό Πέρα της επαρχίας Λευκωσίας, κοντά στην αρχαία Ταμασσό, υπάρχει ερημική εκκλησία αφιερωμένη στον άγιο Δημητριανό.