Ηρακλείδιος

Κατά τον εκκλησιαστικό ιστορικό συγγραφέα του 5ου μ.Χ. αιώνα Σωζομενόν, ο Ηρακλείδιος ήταν Κύπριος που διετέλεσε επίσκοπος Εφέσου. Κατά τον ίδιο συγγραφέα, ο Ηρακλείδιος ήταν σύγχρονος του αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου από τον οποίο και προωθήθηκε στο επισκοπικό αξίωμα. Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ', στο βιβλίο του Κύπρος ἡ Ἁγία Νῆσος (Αθήνα, 1968, σ. 22) περιλαμβάνει τον Ηρακλείδιο μεταξύ των Κυπρίων αγίων.