Βασίλειος ο Ιαλιμβάνων

Επίσκοπος Ιαλιμβάνων (Αρμενίας) κατά τον 9ο αιώνα. Θεωρείται ως ο συντάκτης της διασκευής του έργου του Γεωργίου του Κυπρίου «Τάξις πρωτοκαθεδρίας τῶν ὁσιοτάτων Πατριαρχῶν». Σε σύγγραμμά του παραθέτει διάφορα στοιχεία περί Κύπρου, της εποχής του.

 

Το σύγγραμμα του Βασιλείου, υπό τον τίτλο Notitia, περιέχει στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά για την εκκλησιαστική γεωγραφία της Κύπρου. Οι πληροφορίες του Βασιλείου, τόσο οι περί της Κύπρου όσο και οι λοιπές, θεωρούνται από την σύγχρονη ιστορική έρευνα ως πολύ έγκυρες και αξιόπιστες.

 

Ειδικότερα για την Κύπρο, ο Βασίλειος τονίζει το αυτοκέφαλον της Κυπριακής Εκκλησίας κατά τον 9ο αιώνα αλλά και πιο πριν.