Προέχιος επίσκοπος

Επίσκοπος Αρσινόης (σημερινή Πόλη Χρυσοχούς) κατά τα μέσα του 5ου μ.Χ. αιώνα. Μας είναι γνωστός μόνο από το γεγονός ότι αντιπροσωπεύθηκε (από άλλον Κύπριο ιεράρχη) στην Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε το 451 στη Χαλκηδόνα. Σύμφωνα προς πρακτικά της συνόδου αυτής, τον Αρσινόης Προέχιον αντιπροσώπευσε ο Σωτήρ*, επίσκοπος Θεοδοσιανής (=Λεμεσού)˙ ο ίδιος αντιπροσώπευσε και τον Αμαθούντος Ηλιόδωρον. Ο επίσκοπος Σόλων Επιφάνιος αντιπροσώπευσε τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου Ολύμπιον, ενώ στη σύνοδο μετείχε και ο Ταμασσού Επαφρόδιτος που αντιπροσώπευσε και τον Λαπήθου Δίδυμον.

 

Κατ’ άλλες πληροφορίες, ο Αρσινόης Προέχιος παρευρέθη κι ο ίδιος στη σύνοδο της Χαλκηδόνος. Μάλλον θα πρέπει να μετέβη εκεί κάπως αργότερα, μαζί με τον αρχιεπίσκοπο Ολύμπιον που είναι γνωστό ότι παρέστη μόνο στις τελευταίες συνεδρίες της συνόδου. Έτσι, τόσο ο αρχιεπίσκοπος όσο κι ο Αρσινόης Προέχιος αναφέρονται στα πρακτικά των πρώτων συνεδριών ότι εκπροσωπούντο από άλλους, ενώ προσυπέγραψαν τα πρακτικά των τελευταίων συνεδριών.