Ματθίας Ugonius επίσκοπος

Λατίνος επίσκοπος Αμμοχώστου μεταξύ του 1514 και του 1534 (περίοδος Βενετοκρατίας). Αναφέρεται από τον Le Quien. Ως επίσκοπος της πόλης και επαρχίας Αμμοχώστου, παρευρέθη σε σύνοδο στις 5.5.1514. Το 1534 αφιέρωσε στον πάπα Παύλο III έργο του με τίτλο ‘Synodorum Auctoritate’, στο οποίο υπογράφει ως επίσκοπος Αμμοχώστου.