Θεοφάνης ηγούμενος

Κατά την ντόπια παράδοση ήταν ένας από τους 40 φυγάδες μοναχούς του μοναστηριού του Μεγάλου Αγρού στην Κύζικο, που ήλθαν στην Κύπρο και ίδρυσαν το ομώνυμο μοναστήρι του Μεγάλου Αγρού στην τοποθεσία όπου αργότερα αναπτύχθηκε το χωριό Αγρός. Κατά την ίδια παράδοση, ο μοναχός Θεοφάνης ήταν και ο πρώτος ηγούμενος του μοναστηριού που ιδρύθηκε από τον ίδιο και τους συντρόφους του στην Κύπρο κατά την περίοδο της Εικονομαχίας και πιθανότατα, λίγο μετά το 817.

 

Ο Θεοφάνης αυτός ήταν ίσως συγγενής του Θεοφάνη του Ομολογητή που ίδρυσε στα τέλη του 8ου αιώνα το μοναστήρι του Μεγάλου Αγρού στην Κύζικο και που αργότερα διώχθηκε και πέθανε εξόριστος στη Σαμοθράκη το 817.

 

Ο Θεοφάνης, ως ο επικεφαλής των ιδρυτών του μοναστηριού του Μεγάλου Αγρού στην Κύπρο, υμνείτο αργότερα στο ίδιο το μοναστήρι, με τροπάριο, ως Θεοφάνης τοῦ  Ἀγροῦ τό μέγα καύχημα, τῶν Κυπρίων τό κλέος...

 

(Βλέπε και λήμμα Αγρού Μεγάλου μοναστήρι).