Ραϋμόνδος ντε λα Πραντέλ Raymond de la Pradele

Λατίνος αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας κατά το β' μισό του 14ου αιώνα (περίοδος Φραγκοκρατίας). Ήταν, πιθανότατα, γόνος της οικογένειας που κατείχε την περιοχή και τον πύργο της La Pradele (Γαλλία).

 

Δεν είναι γνωστή η ακριβής περίοδος κατά την οποία κατείχε τον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Λευκωσίας. Μαρτυρείται, πάντως, ως αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας κατά το 1366 οπότε, κατά τον F. de Maizieres, είχε ιερουργήσει στην Αμμόχωστο κατά την κηδεία του περιβόητου παπικού ληγάτου Πέτρου* Θωμά.

 

Τον επόμενο χρόνο (1367) ο Ραϋμόνδος ντε λα Πραντέλ είχε πάρει εντολή από τον πάπα Ουρβανό V όπως καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμφιλιώσει τον βασιλιά της Κύπρου Πέτρο Α' (1359-1369) με τη σύζυγό του Ελεονώρα της Αραγονίας, μετά την αποκαλυφθείσα απιστία της όταν ο Πέτρος βρισκόταν στην Ευρώπη. Επίσης είχε προσπαθήσει να αποτρέψει σύγκρουση του Πέτρου Α' προς τον ευγενή Φλοριμόντ ντε Λεσπαρρέ* που τον είχε προκαλέσει σε μονομαχία (και με τον οποίο ο Πέτρος συμφιλιώθηκε στη Ρώμη, με τη μεσολάβηση του ιδίου του πάπα).

 

Σύμφωνα προς μια πηγή, ο Ραϋμόνδος ντε λα Πραντέλ είχε στέψει στη Λευκωσία τον βασιλιά της Κύπρου Πέτρο Β' το 1372, μετά την ενηλικίωσή του. Έκτοτε δεν αναφέρεται πλέον, κι είναι άγνωστο μέχρι πότε παρέμεινε αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας. Οπωσδήποτε δεν βρισκόταν στη ζωή το 1382.