Δαμιανός πατριάρχης

Image

Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο οποίος αναμείχθηκε στο αρχιεπισκοπικό ζήτημα* της Κύπρου κατά το 1901, ως μέλος μιας μεσολαβητικής επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν ο Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ και ο Αλεξανδρείας Φώτιος δια του αντιπροσώπου του Γερμανού Γρηγορά. Η αποστολή της επιτροπής υπήρξε ανεπιτυχής, διότι στους κόλπους της ανεφύησαν διαφωνίες.