Θεοφάνης Μοσχονάς

Μητροπολίτης Τριπόλεως από το 1889 μέχρι το 1945, ιδιαίτερα συνδεδεμένος με το πατριαρχείο Αλεξανδρείας. Ήλθε στην Κύπρο το 1909, σε μια προσπάθειά του να βοηθήσει στην επίλυση του αρχιεπισκοπικού* ζητήματος.