Τίτος άγιος και επίσκοπος

Image

Επίσκοπος Πάφου κατά το β' μισό του 1ου αιώνα, ο δεύτερος ιεράρχης του θρόνου αυτού, διάδοχος του πρώτου επισκόπου Πάφου Επαφρά.

 

Σύμφωνα και προς την εκκλησιαστική παράδοση, γνωστή κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια (την αναφέρει ο Στέφανος Λουζινιανός), ο Τίτος έγινε Χριστιανός στην Πάφο όταν άκουσε εκεί το κήρυγμα του αποστόλου Παύλου ο οποίος προσηλύτισε στη νέα θρησκεία και τον τότε Ρωμαίο ανθύπατο Σέργιο Παύλο. Ο Τίτος χειροτονήθηκε από τον επίσκοπο Παύλο σε διάκονο. Αργότερα διαδέχθηκε στη νεοϊδρυθείσα επισκοπή Πάφου τον πρώτο επίσκοπο Επαφρά και τελικά πέθανε με μαρτυρικό θάνατο. Συγκαταλέγεται μεταξύ των αγίων της Κυπριακής Εκκλησίας.