Θαράπης άγιος

Σε μια μόνο πηγή (Trésor de Chronologie) περιλαμβάνεται μεταξύ των αγίων της Κύπρου, των οποίων κατάλογος παρατίθεται, κι ένας άγιος Θαράπης, άγνωστης χρονολόγησης, για τον οποίο δεν υπάρχουν πληροφορίες.

 

Είναι πιθανότατο ότι πρόκειται για ένα από τους αγίους Θεράποντες που αναφέρονται σε άλλες πηγές, ίσως για τον άγιο Θεράποντα τον ιερομάρτυρα (26 Μαΐου).