Δίδυμος επίσκοπος

Επίσκοπος Λαπήθου, γνωστός μόνο από τη συμμετοχή του στην Δ' Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνος στα 451 μ.Χ., κατά την τελευταία μόνο συνεδρία της. Στις προηγούμενες συνεδρίες αντιπροσωπεύθηκε από τον Επαφρόδιτο Ταμασσού, προφανώς διότι δεν είχε φθάσει έγκαιρα. Τίποτε άλλο δεν γνωρίζουμε γι’ αυτόν.