Αυξίβιος ο Αλαμάνος

Αναφέρεται ως ένας από τους 300 Αλαμάνους* αγίους που ασκήτεψαν στην Κύπρο, σε χειρόγραφη Ἀκολουθίαν του 1727. Πιστεύεται πως πρόκειται για τον άγιο Αυξίβιο, πρώτο επίσκοπο Σόλων, που από σύγχυση θεωρήθηκε ως ένας από τους Αλαμάνους αγίους.

Ωστόσο στην πραγματικότητα πρόκειται για άλλο πρόσωπο και συγκεκριμένα για ασακητή που είχε έλθει στην Κύπρο από έξω. Αναφέρεται ότι είχε ασκητεύσει στην παραλιακή τοποθεσία Γιούτι της Καρπασίας, μεταξύ Δαυλού και Επτακώμης. Στην τοποθεσία εκείνη ανευρίσκονται αρχαία κατάλοιπα καθώς και ένας τάφος λαξευτός στον βράχο της ακτής, που θεωρήθηκε ως ο τάφος του αγίου. Αλλά ο τάφος είναι κατά πολύ αρχαιότερος. Πιθανότατα ο άγιος είχε αασκητεύσει ζώντας στα σπήλαια που υπάρχουν ψηλά σε ένα απότομο λόφο.