Γεράσιος επίσκοπος

Αναφέρεται από τον αρχιμανδρίτη Κυπριανό (Ἱστορία ...σ. 357) ως ένας από τους Κυπρίους επισκόπους που παρευρέθησαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας, το 325 μ.Χ., χωρίς και να καθορίζει την επισκοπική του έδρα. Ο Κυπριανός τον διαχωρίζει από τον Γελάσιο* αρχιεπίσκοπο Σαλαμίνος, αν και φαίνεται ότι πρόκειται περί του ιδίου προσώπου, αφού ο Κυπριανός προσθέτει ότι ο Γεράσιος και οι άλλοι 13 τους οποίους αναφέρει, είχαν πάρει μέρος και στη σύνοδο της Σαρδικής, το 343 μ.Χ. Τα πρακτικά της συνόδου αυτής προσυπέγραψαν 12 Κύπριοι ιεράρχες, μεταξύ δε αυτών αναφέρεται ο Γηράσιος (Γελάσιος) αλλά όχι και δεύτερος Γελάσιος ή Γεράσιος.