Αρτέμων άγιος

Τοπικός άγιος της Κύπρου, άγνωστος στους συναξαριστές. Τον αναφέρει μόνο ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός (Ιστορία Χρονολογική..., σ. 352), που τον κατατάσσει μεταξύ των τριακοσίων Αλαμάνων* αγίων που ήλθαν και ασκήτευσαν στην Κύπρο.