Ερμογένης άγιος

Image

Είναι γνωστός και ως άης Αρμοένης. Αναφέρεται από τον αρχιμανδρίτη Κυπριανό ( Ἱστορία Χρονολογική.... 1788, σ. 360): Εἰς τήν Ἐπισκοπήν πλησίον, εὑρίσκεται τό λείψανον τοῦ  ἁγίου Ἑρμογένους, καί ὁ τάφος αὐτοῦ εἰς τήν ἐπ' ὀνόματι αὐτοῦ  ἐκκλησίαν. Ἐκλάπη μέρος [του λειψάνου] καί εὓρηται μέρος μετά τοῦ κρανίου.

 

Πρόκειται για μικρό παρεκκλήσι κοντά στο χωριό Επισκοπή της Λεμεσού, στους ανατολικούς πρόποδες του λόφου του Κουρίου, που βρίσκεται σε ομώνυμο αρχαιολογικό χώρο (νεκροταφείο) για τον οποίο βλέπε λήμμα Επισκοπή αρχαιολογικός χώρος. Το παρεκκλήσι χρονολογείται στον 8ο μ.Χ. αιώνα και υποτίθεται ότι έχει ανεγερθεί στον χώρο όπου ετάφη ο άγιος.

 

Ο άγιος Ερμογένης, που θεωρείται θαυματουργός -ιδιαίτερα στη θεραπεία πυρετού και κρυολογήματος-, δεν είναι γνωστός στους συναξαριστές και στους μεσαιωνικούς χρονογράφους. Η μνήμη του γιορτάζεται από την Εκκλησία στις 5 Οκτωβρίου. Δεν υπάρχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τη ζωή του. Το 1771 εξεδόθη στη Βενετία, με δαπάνη του μητροπολίτη Κιτίου Μακαρίου και φροντίδα του μοναχού Αθανασίου Καρύδη του Κυπρίου, ακολουθία του αγίου Ερμογένους που περιέχει και συναξάριον.