Ραφαήλ Raphael

Λατίνος αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας κατά το β' μισό του 13ου αιώνα (περίοδος Φραγκοκρατίας). Δεν είναι γνωστό για ποιο ακριβώς διάστημα κατείχε τον θρόνο της Λευκωσίας. Είναι γνωστός μόνο από την έκδοση μιας διατάξεως, γύρω στα 1274. Μερικοί μελετητές θεωρούν ότι ήταν αυτός ο Λατίνος αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας που το 1264 παραπονέθηκε στον πάπα Ουρβανό IV για επίδειξη ολιγωρίας εκ μέρους των Φράγκων ηγεμόνων της Κύπρου στο να τον βοηθήσουν να υποτάξει τους σκληροτράχηλους Ορθόδοξους κληρικούς της Κύπρου.