Σοράντζο Bενέδικτος Benedetto Soranzo

Λατίνος κληρικός του 15ου αιώνα, αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας, που όμως δεν μπόρεσε να υπηρετήσει στη θέση αυτή.  Ήταν Βενετός, γόνος του γνωστού οίκου Σοράντζο της Βενετίας, που αρκετά μέλη του διακρίθηκαν, μεταξύ δε αυτών και ο Τζιοβάννι Σοράντζο που υπηρέτησε ως δόγης της Βενετίας (1312-1329).

 

Ο Βενέδικτος Σοράντζο διέμενε στη Ρώμη από το 1470, χρημάτισε δε πρωτονοτάριος της παπικής καγκελλαρίας από το 1481. Όταν (περί το 1483) πέθανε ο Λατίνος αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας Μάρκελλος, οι Βενετοί ευνοούσαν την ανάληψη του αξιώματος του αρχιεπισκόπου Λευκωσίας από τον τότε Λατίνο επίσκοπο Λεμεσού Νικόλαο Δονάτο. Ωστόσο ο πάπας Σέξτος IV προώθησε στο αξίωμα αυτό τον Βενέδικτο Σοράντζο, ο οποίος εξελέγη αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας στις 2.6.1484, σε μυστική συνέλευση στη Ρώμη. Επειδή όμως τότε η Δημοκρατία της Βενετίας βρισκόταν σε αντιπαράθεση κι εχθρότητα προς τον πάπα, όχι μόνο δεν δέχθηκε την εκλογή του Σοράντζο, αλλά μια κι αυτός ήταν Βενετός, κατηγορήθηκε και για προδοσία. Μάλιστα συνελήφθη από τους Βενετούς (Ιούνιος του 1484) στη Ραβέννα, λίγο μετά την εκλογή του. Κρατήθηκε για σύντομο διάστημα στη Βενετία, αλλά παρ' όλον ότι απελύθη, δεν αναγνωρίστηκε ως αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας. Μετά τον θάνατο του πάπα Σέξτου (Αύγουστος του 1484), ο διάδοχός του πάπας Ιννοκέντιος VIII συμφιλίωσε την Αγία Έδρα με τη Βενετία. Αλλά και πάλι οι βενετικές αρχές δεν επέτρεψαν στον Σοράντζο να έλθει στην Κύπρο και να αναλάβει τα καθήκοντα του αρχιεπισκόπου. Ο τελευταίος επανήλθε στη Ρώμη και ανέλαβε ξανά τα καθήκοντά του στην παπική αυλή. Αργότερα φαίνεται ότι του επετράπη να έλθει στην Κύπρο, όπου εξετέλεσε απλώς μια σύντομη επίσκεψη. Πέθανε στη Ρώμη σε ηλικία 48 χρόνων, στις 6.7.1495, κι ετάφη στον ναό της Αγίας Μαρίνας. Στο επιτύμβιό του αναγράφεται ως αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας.