Μελέτιος αρχιδιάκονος

Image

Κληρικός που το 1821 υπηρετούσε ως διάκος του εθνομάρτυρα αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού. Όταν στις 9 Ιουλίου του 1821 άρχισαν οι εκτεταμένες σφαγές των Ελλήνων της Κύπρου από τους Τούρκους, ο αρχιδιάκονος Μελέτιος εκτελέστηκε από τους πρώτους, μαζί με τον αρχιεπίσκοπο Κυπριανό (που απαγχονίστηκε) και τους επισκόπους (που καρατομήθηκαν). Ο αρχιδιάκονος Μελέτιος απαγχονίστηκε στην πλατεία του Σεραγίου στη Λευκωσία, σε πλάτανο, απέναντι από τη συκαμινιά στην οποία απαγχονίστηκε ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανός (Κηπιάδης, Ἀπομνημονεύματα.... 1888, σ. 15).