Γερμανός B΄αρχιεπίσκοπος

Image

Είναι, σύμφωνα προς τη συμβατική αρίθμηση της Μ.Κ.Ε.. ο 72ος Κύπριος αρχιεπίσκοπος. Ανήλθε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο περί το 1690 και παρέμεινε μέχρι το 1705, οπότε καθαιρέθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πρώτη γραπτή γι’ αυτόν αναφορά απαντάται κατά το 1695 σε επιγραφή πάνω από τη νότια θύρα της εκκλησίας του Τρυπιώτη στη Λευκωσία, που αναφέρει ότι τον χρόνο αυτό θεμελιώθηκε ο ναός «δι' εὐχῶν καί δεήσεων τοῦ μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου πάσης Κύπρου κυρίου κυρίου Γερμανού».

 

Άλλη για τον Γερμανό Β' αναφορά γίνεται κατά το 1700, οπότε ελύθη κτηματική διαφορά που υφίστατο μεταξύ της μητρόπολης Κιτίου και του πατριαρχείου Αλεξανδρείας που αφορούσε την ιδιοκτησία του μοναστηριού της Παναγίας Αμασγού.

 

Δεν γνωρίζουμε περισσότερα για τα έργα και τις ημέρες του αρχιεπισκόπου Γερμανού, εκτός του ότι κατηγορήθηκε αργότερα από τους λοιπούς Κυπρίους ιεράρχες αλλά και λαϊκούς για καταχρήσεις, αρπακτικότητα και άλλες αυθαιρεσίες και παρανομίες. Πιθανό να συνεργάστηκε και με τις τουρκικές αρχές του νησιού στην επιβολή βαρυτάτων φόρων στους Κυπρίους για προσωπικό πλουτισμό.

 

Μετά τις βαρύτατες κατ' αυτού κατηγορίες, τις οποίες απάγγειλαν οι Κύπριοι επίσκοποι στην Κωνσταντινούπολη, ο τότε οικουμενικός πατριάρχης Γαβριήλ* Γ' κάλεσε σε απολογία τον αρχιεπίσκοπο Γερμανό. Ο τελευταίος αρνήθηκε να προσέλθει και ν' απολογηθεί, γι’ αυτό και κανονική σύνοδος, υπό την προεδρία του πατριάρχη Γαβριήλ Γ , προχώρησε σε καθαίρεσή του, στα 1705. Επειδή ο πατριάρχης έδωσε την άδεια στους ευρισκομένους τότε στην Κωνσταντινούπολη Κυπρίους κληρικούς και λαϊκούς να εκλέξουν εκεί άλλο αρχιεπίσκοπο, εξέλεξαν τον Αθανάσιο* Β', πρώην πατριάρχη Αντιοχείας, που είχε παραιτηθεί του πατριαρχικού του αξιώματος από το 1694 και διατηρούσε τυπογραφείο στο Χαλέπι. Ο νέος αρχιεπίσκοπος Κύπρου έφθασε στο νησί στις αρχές του 1706 κι ανέλαβε τα καθήκοντά του. Τον επόμενο όμως χρόνο, όταν ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για να πάρει μέρος στην εκλογή νέου πατριάρχη Ιεροσολύμων, ο καθαιρεμένος αρχιεπίσκοπος Γερμανός επωφελήθηκε από την απουσία του Αθανασίου για να εγκαταστήσει ο ίδιος άλλο αρχιεπίσκοπο, της δικής του εκλογής! Πραγματικά, στις 13.2.1707, ο Γερμανός χειροτόνησε ως αρχιεπίσκοπο Κύπρου έναν παπά Ιάκωβο, που ήταν μάλιστα και νυμφευμένος αλλά πήρε διαζύγιο παρά τις διαμαρτυρίες της συζύγου του! Πρόκειται περί του αρχιεπισκόπου Κύπρου Ιακώβου Β', που παρέμεινε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο μέχρι το 1718, παρά το ότι ο πατριάρχης Γαβριήλ και η σύνοδος του πατριαρχείου κήρυξαν άκυρη την εκλογή και χειροτονία του και τον ίδιο έκπτωτο. Ο Αθανάσιος δεν φαίνεται να επέστρεψε ξανά στην Κύπρο, αλλά ούτε και άλλη αναφορά έχουμε περί του Γερμανού Β'.