Μελέτιος ηγούμενος

Ηγούμενος του μοναστηριού της Τροοδίτισσας, από το 1838 μέχρι τον θάνατό του το 1854. Πιο πριν υπηρετούσε για πολλά χρόνια ως οικονόμος του μοναστηριού. Ανακαίνισε τον παλαιό κατάγραφο ναό του μοναστηριού του, που όμως καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1842. Τότε ο Μελέτιος άρχισε να κτίζει νέο ναό, που τέλειωσε το 1843, ενώ τον επόμενο χρόνο κατασκευάστηκε το τέμπλο του˙ πρόκειται για τον σωζόμενο μέχρι σήμερα ναό του μοναστηριού, που εγκαινιάστηκε το 1846.