Ησαΐας επίσκοπος

Επίσκοπος (;) Αμαθούντος κατά το 1609. Τον Οκτώβριο του χρόνου αυτού προσυπέγραψε, μαζί με άλλους 11 Κυπρίους εκκλησιαστικούς ηγέτες, επιστολή του αρχιεπισκόπου Κύπρου Χριστοδούλου (ημερομηνίας 5.10.1609) προς τον δούκα της Σαβοΐας. Η επιστολή αποτελούσε έκκληση-πρόσκληση στον δούκα για ουσιαστική βοήθεια προς απελευθέρωση της Κύπρου από τους Τούρκους.

 

Παρά το ότι ο Ησαΐας αναφέρεται ως επίσκοπος Αμαθούντος και θεωρείται ως τέτοιος από τους Χάκκετ - Παπαϊωάννου (Ἱστορία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τόμος Β', 1927, σ. 78), είναι πιθανότερο ότι ήταν αξιωματούχος της επισκοπής αυτής και όχι επίσκοπος. Τούτο προκύπτει από το ότι στην επιστολή προς τον δούκα της Σαβοΐας ο Ησαΐας υπογράφει δέκατος στη σειρά, ενώ πρώτος υπογράφει ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος κι ακολουθούν αμέσως μετά οι υπογραφές τεσσάρων επισκόπων: Μωϋσή Αμμοχώστου, Ιακώβου Νεμεσού, Λεοντίου Πάφου και Ιερεμία Κυρηνείας. Μεταξύ των υπογραφών των επισκόπων αυτών και εκείνης του Ησαΐα, βρίσκονται άλλες τέσσερις υπογραφές κατώτερων ιεραρχικά εκκλησιαστικών αξιωματούχων, του Ιακώβου πρωτοπαπά Λευκάρων, του Τουμέζου πρωτοπαπά Βατιλής, του πρωτονοτάριου Μιχαγίλη Τουμάζου και του Γερόλυμου Φραγκίσκου.

 

Ωστόσο η παρουσία εκκλησιαστικού αξιωματούχου στην έδρα της Αμαθούντος το 1609, μαρτυρεί ότι μέχρι τότε ή και τότε ακόμη βρίσκονταν σε λειτουργία οι θεσμοί της ή, τουλάχιστον, παρουσιάζονταν ότι λειτουργούσαν.