Αριστοκλειανός επίσκοπος

Image

Άγνωστος Κύπριος επίσκοπος των πρώτων Χριστιανικών χρόνων. Αναφέρεται στις απόκρυφες «Πράξεις» του αποστόλου Βαρνάβα ως λεπρός, που διέμενε σε σπηλιά σ' ένα χωριό κοντά στην Αμαθούντα. Οι απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας κατά την περιοδεία τους στην Κύπρο, και καθ’οδόν από το Κούριον στην Αμαθούντα, αναφέρεται ότι έφθασαν σε ορεινό χωριό όπου φιλοξενήθηκαν σε σπηλιά στην οποία διέμενε ο Αριστοκλειανός κι εκεί έμειναν μια μέρα. Σύμφωνα προς την ίδια αφήγηση (Acta Barn., 20), ο Αριστοκλειανός «λεπρός ὢν ἐκαθαρίσθη ἐν Ἀντιοχείᾳ καί ἐσφράγισε Παῦλος καί Βαρνάβας εἰς ἐπίσκοπον...» Μετά την απαλλαγή του από τη λέπρα και τη χειροτονία του, ο Αριστοκλειανός εστάλη από τον Παύλο στο χωριό του στην Κύπρο, επειδή εκεί υπήρχαν πολλοί ειδωλολάτρες (Έλληνες). Το παρά την Αμαθούντα χωριό του δεν αναφέρεται ονομαστικά.