Φωτεινός επίσκοπος

Image

Κύπριος ιεράρχης, επίσκοπος Αρσινόης (περιοχής Πόλης Χρυσοχούς) κατά τον 5ο μ.Χ. αιώνα. Μας είναι γνωστός από επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή Πόλης Χρυσοχούς κι είναι σχετική με οικοδόμηση ή επισκευή ενός οικοδομήματος, ίσως ναού. Η επιγραφή έχει ως εξής:

 

Ἐν ἔτει Λστ' τῆς ἀρχιερωσύνης Σαβίνου, ἐπί Φωτεινοῦ  ἐπισκό[που γινόταν ή επισκευάστηκε] διά τῶν ἰδίων [αναλωμάτων].

 

Συνεπώς ο Φωτεινός ήταν επίσκοπος Αρσινόης κατά τον 36ο χρόνο (Λστ') της αρχιεπισκοπείας του Σαβίνου, αρχιεπισκόπου Κύπρου.

 

Υπήρξαν δύο Κύπριοι αρχιεπίσκοποι με το αυτό όνομα, ο Σαβίνος Α' (403-431 μ.Χ.) και ο Σαβίνος Β' (μετά το 451 μ.Χ.).  Εφόσον όμως ο Σαβίνος Α' δεν διετέλεσε αρχιεπίσκοπος για 36 τουλάχιστον χρόνια αλλά λιγότερα, σημαίνει ότι ο Αρσινόης Φωτεινός ήταν σύγχρονος του αρχιεπισκόπου Σαβίνου Β'. Εάν τώρα υπολογίσουμε ότι ο Σαβίνος Β' έγινε αρχιεπίσκοπος μετά το 451, η επιγραφή είναι 36 χρόνια μεταγενέστερη, δηλαδή γύρω στο 487 ή 488. Την εποχή αυτή ο Φωτεινός θα κατείχε τον επισκοπικό θρόνο της Αρσινόης.

 

Κατ' άλλες όμως εκτιμήσεις, η επιγραφή θεωρείται των αρχών του 5ου αιώνα, οπότε αναφέρεται στον Σαβίνο Α' (που πιθανό να ήταν αρχιεπίσκοπος για περισσότερο χρόνο απ' όσον υπολογίζεται ότι είχε διατελέσει). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπολογιστεί ότι ο επίσκοπος Φωτεινός υπήρξε κάτοχος του θρόνου Αρσινόης κατά το πρώτο μισό του 5ου αιώνα κι όχι κατά το δεύτερο.

 

Το θέμα, πάντως, της χρονολόγησης δεν είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένο.