Ανδρόνικος ο Κωρυκιώτης

Αναφέρεται από τον Λεόντιο Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 652 και 660) ως νεομάρτυρας του Χριστιανισμού. Ενώ ταξίδευε με καράβι από την πατρίδα του την Κώρυκο, έπεσε μαζί με άλλους ταξιδιώτες θύμα επίθεσης των Σαρακηνών. Το καράβι κάηκε, όμως ο Ανδρόνικος κατόρθωσε να βγει στη στεριά, στην Κύπρο. Εδώ όμως συνελήφθη και πάλι από τους Σαρακηνούς, τον Αύγουστο του 1425, και ρίχτηκε στη φυλακή μαζί με κάποιον Ρεκουνιάτον. Αργότερα εκτελέστηκαν και οι δυο στην πυρά, διά τον γλυκύν Ιησούν, και εδέκτησαν τον θάνατον εις την πίστιν του Χριστού, παρά ...νάχαν μουσθλουμανίσειν... Επίσης, κατά τον Μαχαιρά, τους έκοψαν και τις κεφαλές τους τες αγίες....και έσμιξέν τους η εκκλησία με τους μάρτυρες και εκανονίσαν τους.