Αρσένιος

Κύπριος αρχιμανδρίτης του 16ου αιώνα. Γεννήθηκε στην Κύπρο στα τέλη του 15ου αιώνα και υπήρξε κατά πάσαν πιθανότητα μαθητής στην Ελληνική Σχολή Λευκωσίας του λογίου κληρικού Λεοντίου Ευστρατίου*, ο οποίος είναι γνωστό ότι πέθανε το 1602. Ο Αρσένιος αναχώρησε σε άγνωστο χρόνο από την Κύπρο για την Κωνσταντινούπολη, μεταφέροντας μαζί του χειρόγραφο του Ευστρατίου, που παρέδιδε το κείμενο της συνοδικής απόφασης του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την αποκατάσταση της κοινωνίας με την Εκκλησία της Κύπρου, που συνετελέσθη μετά την οθωμανική κατάκτηση του νησιού (1570/71).

 

Στη συνέχεια ο Αρσένιος εγκαταστάθηκε για κάποιο διάστημα στη Βλαχία, από όπου έστειλε επιστολή, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 1633, στον επίσης Κύπριο πρωτονοτάριο Φίλιππο στην Κωνσταντινούπολη. Η επιστολή αυτή σώζεται στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Γενεύης και αποτελεί σημαντική πηγή πληροφοριών για την ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου εκείνης της περιόδου.

 

Άλλα στοιχεία για τη ζωή και δράση του, όπως πού χειροτονήθηκε ιερομόναχος και πότε έλαβε το οφφίκιο του αρχιμανδρίτη, αλλά και σχετικά με την υπηρεσία του στη Βλαχία και αλλού, ελλείπουν.