Χρυσόστομος επίσκοπος

Όνομα δύο επισκόπων Πάφου, εκ των οποίων ο δεύτερος διαδέχθηκε τον πρώτο. Και οι δύο έγιναν αρχιεπίσκοποι Κύπρου, εκ των οποίων και πάλι ο δεύτερος διαδέχθηκε τον πρώτο.

 

Χρυσόστομος Α΄: Επίσκοπος Πάφου από τον Ιούλιο του 1973 μέχρι το Νοέμβριο του 1977 οπότε εξελέγη αρχιεπίσκοπος Κύπρου.

 

Χρυσόστομος Β΄: Επίσκοπος Πάφου από τον Φεβρουάριο του 1978 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2006, οπότε εξελέγη αρχιεπίσκοπος Κύπρου.

 

Και για τους δύο ιεράρχες δες λήμμα Χρυσόστομος αρχιεπίσκοπος.