Νείλος επίσκοπος

Επίσκοπος Ταμασσού. Πρόκειται για τον γνωστό μοναχό του μοναστηριού της Παναγίας Μαχαιρά, του 12ου αιώνα.