Ευθύμιος αρχιεπίσκοπος

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, που περιλαμβάνεται και μεταξύ των τοπικών αγίων του νησιού, άγνωστης εποχής, ίσως των αρχών του 10ου ή των αρχών του 11ου αιώνα.

 

Τον Ευθύμιο αναφέρει ο Λεόντιος Μαχαιράς (Χρονικόν, παρ. 30) στον (πολύ ελλιπή) κατάλογο των Κυπρίων αρχιεπισκόπων που παραθέτει. Στη συμβατική αρίθμηση του καταλόγου των Κυπρίων αρχιεπισκόπων της ΜΚΕ ο Ευθύμιος έχει τοποθετηθεί 33ος. Αγνοείται από τους συναξαριστές, Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ' (Κύπρος, ἡ Ἁγία Νῆσος, 1968, σ. 82) τον περιλαμβάνει μεταξύ των αγίων της Κύπρου και τοποθετεί την αρχιεπισκοπεία του στα τέλη του 9ου αιώνα.