Ιωακείμ επίσκοπος

Επίσκοπος Καρπασίας κατά το 1259 - 1260 (περίοδος Φραγκοκρατίας). Όταν ο τότε αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γερμανός* Πησίμανδρος ήλθε σε σύγκρουση με τον Λατίνο αρχιεπίσκοπο της Κύπρου Ούγο Φαγιάνο*, πήγε στη Ρώμη όπου έθεσε τον εαυτό του και την Ορθόδοξη Κυπριακή Εκκλησία υπό την προστασία του πάπα Αλεξάνδρου Δ'*. Ο πάπας Αλέξανδρος, αφού επελήφθη του ζητήματος, τελικά εξέδωσε στις 3.7.1260 την περιβόητη Κυπριακή Διάταξη ή Βούλλα Σύπρια* (Bulla Cypria ή, όπως αλλιώς είναι γνωστή, Constitutio Cypria).

 

Στο ταξίδι του στη Ρώμη, ο αρχιεπίσκοπος Γερμανός Πησίμανδρος συνοδευόταν και από τρεις Ορθόδοξους Κυπρίους επισκόπους, των οποίων τα ονόματα και οι τίτλοι περιέχονται στο κείμενο της Βούλλας. Ο ένας απ' αυτούς ήταν ο Ιωακείμ, επίσκοπος Καρπασίας, και οι άλλοι δυο ήσαν ο Σολέας Νίφων ή Νίλων και ο Λευκάρων Ματθαίος ή Ματθίας.

 

Εφόσον ο Ιωακείμ αναφέρεται στα 1260 ως επίσκοπος Καρπασίας, τούτο υποδηλώνει ότι η Αμμόχωστος δεν ανήκε τότε στην επισκοπή Καρπασίας αλλά βρισκόταν ακόμη υπό τη δικαιοδοσία του αρχιεπισκόπου. Στην επισκοπή Καρπασίας θα πρέπει να προσαρμόστηκε αυτήν ακριβώς την εποχή, όταν ο αρχιεπίσκοπος Πησίμανδρος μεταφέρθηκε στη Σολιά ενώ ο Σολέας Νίφων πιθανότατα μετακινήθηκε στην Αρσινόη - Πάφο. Έτσι, ίσως μετά το ταξίδι στη Ρώμη, ο Καρπασίας Ιωακείμ να έγινε και επίσκοπος Αμμοχώστου.