Ασιατικός

Επίσκοπος, άγνωστο ποιας κυπριακής επισκοπής, στα 400 μ.Χ., οπότε ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόφιλος γράφει συνοδικό γράμμα προς τους 15 (όχι πλέον 14) Κυπρίους επισκόπους, αναφέροντας τα ονόματά τους.