Νορβανός

Κύπριος επίσκοπος του 4ου αιώνα μ.Χ. Ο Νορβανός αναφέρεται ως ένας από τους δώδεκα Κυπρίους επισκόπους οι οποίοι το 343 συμμετέσχαν στη σύνοδο της Σαρδικής (σημερινής Σόφιας της Βουλγαρίας) και υπέγραψαν τα πρακτικά της. Ήταν σύγχρονος των αγίων Σπυρίδωνος και Τριφυλλίου. Δεν γνωρίζουμε όμως ποια από τις τότε επισκοπικές έδρες κατείχε ο Νορβανός. Ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός αναφέρει ότι ο Νορβανός είχε συμμετάσχει και στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που συγκροτήθηκε το 325 στη Νίκαια.