Ερμόλαος επίσκοπος

Στα πρακτικά της Δ' Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκηδόνος (451 μ.Χ.) μνημονεύεται και επίσκοπος Ερμόλαος, με την διευκρίνιση: Ἐπίσκοπος Καρτεριοπόλεως ὑπό τόν [αρχι]επίσκοπο Κωνσταντίας (Σαλαμίνος) Ὀλύμπιον.

 

Ο Le Quien διορθώνει το Καρτεριοπόλεως, μετατρέποντάς το σε Καρπασίας, θεωρεί δηλαδή τον Ερμόλαο ως επίσκοπο Καρπασίας. Το όλο ζήτημα παραμένει ασαφές, ενώ μερικοί μελετητές ταυτίζουν τον επίσκοπο αυτόν με τον αναφερόμενο άγιο Ερμόλαο (βλέπε προηγούμενο λήμμα).