Πορφύριος αρχιεπίσκοπος

Αχρονολόγητος αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ο υπ’ αριθμόν 37 του καταλόγου των Ορθοδόξων αρχιεπισκόπων Κύπρου της Μεγάλης Κυπριακής Εγκυκλοπαίδειας.

 

Δεν γνωρίζουμε τίποτα για τον αρχιεπίσκοπο αυτό, που απλώς περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Κυπρίων αρχιεπισκόπων τον οποίο παραθέτει ο μεσαιωνικός χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς (Χρονικόν, παρ. 30).

 

Χωρίς χρονολόγηση, ο Μαχαιράς παραθέτει το όνομα του Πορφυρίου πέμπτο στον κατάλογό του, μετά τους: Βαρνάβαν (ιδρυτή της Εκκλησίας της Κύπρου), Επιφάνιον, Σέργιον και Δομέτιον. Ακολουθώντας τον Μαχαιρά, τα ίδια παραδίδουν κι ο Strambaldi κι ο Φλώριος Βουστρώνιος, τουλάχιστον για τους πιο πάνω πρώτους αρχιεπισκόπους των δικών τους καταλόγων.

 

Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄ (στο βιβλίο του Κύπρος ἡ  ἁγία νῆσος) περιλαμβάνει τον Πορφύριον μεταξύ των αγίων της Κύπρου, ακολουθώντας τους Χάκκετ-Παπαϊωάννου.

 

Θεωρείται ως πιο πιθανό, ότι ο Πορφύριος κατείχε το αξίωμα του αρχιεπισκόπου Κύπρου για κάποιο διάστημα μεταξύ του 7ου και του 10ου αιώνα, δηλαδή κατά τη σκοτεινή περίοδο των αραβικών επιδρομών.