Οφέλλιος αρχιεπίσκοπος

Image

(Αρχι)επίσκοπος Σαλαμίνος/Κωνσταντίας, περί τα μέσα του 4ου μ.Χ. αιώνα. Είναι ένας από τους πρώτους Κυπρίους Ορθοδόξους αρχιεπισκόπους.

 

Ο Οφέλλιος ήταν επίσκοπος Κωνσταντίας (Σαλαμίνος). Επειδή όμως τότε η Κωνσταντία είχε την πρωτοκαθεδρία, οι επίσκοποί της θεωρούνται ως αρχιεπίσκοποι Κύπρου.

 

Ο Οφέλλιος μας είναι γνωστός βασικά από δυο επιγραφές που βρέθηκαν και που χρονολογήθηκαν στο 346 μ.Χ. Σχετίζονται με ανοικοδομήσεις που έγιναν στη Σαλαμίνα /Κωνσταντία ύστερα από τους δυο καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν την πόλη το 332 μ.Χ, και πάλι ύστερα από δέκα χρόνια. Ήταν αυτήν ακριβώς την εποχή κατά την οποία η χριστιανική πλέον πόλη της Σαλαμίνος ανοικοδομήθηκε με οικονομική ενίσχυση και του Βυζαντινού αυτοκράτορα Κωνστάντιου Β΄*, οπότε και είχε μετονομασθεί προς τιμήν του σε Κωνσταντία.

 

Στις επιγραφές του 346 μ.Χ. τις σχετικές με την ανοικοδόμηση της πόλης, μνημονεύεται ο Οφέλλιος ως antistes urbis, πράγμα που σημαίνει ότι ο επίσκοπος αυτός κατείχε και σημαντικότατη πολιτική εξουσία, δρώντας ως εκπρόσωπος του αυτοκράτορα Κωνστάντιου Β΄ καθώς και του αδελφού του Κώνσταντος Α΄, προς τιμήν των οποίων ανήγειρε εκ μέρους της πόλης του και τους ανδριάντες τους.

 

Ο Οφέλλιος επέβλεψε τις εργασίες ανοικοδόμησης της πόλης, ή τουλάχιστον τμήματός της που περιελάμβανε και τις θέρμες. Ο ρόλος τον οποίο διαδραμάτισε ο ίδιος αντί του consularis, του πολιτικού διοικητή, φανερώνει ότι ο επίσκοπος υπερείχε του τελευταίου σε κοσμικές εξουσίες εκείνη τη δύσκολη περίοδο της καταστροφής και ανοικοδόμησης της πόλης.

 

Δεν γνωρίζουμε για πόσο ακριβώς διάστημα κατείχε ο Οφέλλιος τον θρόνο της Σαλαμίνος /Κωνσταντίας.