Μαντζάς Ιωάννης

Image

Ορθόδοξος επίσκοπος Καρπασαίων, Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κατά και περί το 1370. Μας είναι γνωστός από επιστολή προς αυτόν του Ιωάννη Καντακουζηνού, απ' όπου συμπεραίνεται ότι ο επίσκοπος Ιωάννης Μαντζάς, αν και δεν φαίνεται να γνώριζε πολύ καλά τη διδασκαλία του Γρηγορίου Παλαμά, ωστόσο είχε αναμειχθεί στην Ησυχαστική* έριδα και είχε πάρει ενεργό μέρος στις συζητήσεις και διενέξεις της εποχής.